“en god utvecklad empatisk förmåga”

Känner mig, liksom Lady Dahmer oftast som en dryg härmapa när jag efter en dag eller två i norr eller söder börjar rulla på r-en eller fråga “vars vi är på väg”. Men! LD har hört att “den här förmågan att ta efter dialekter (eller kroppsspråk) handlar om en god utvecklad empatisk förmåga” och så måste det ju vara.

Är lättad nu.

Skriv en kommentar, hörru!

You must be logged in to post a comment.