Jag har fyllt år i tio minuter nu

Hittills är det bara Facebook som gratulerat. Alla andra kan dra åt helvete.

Skriv en kommentar, hörru!

You must be logged in to post a comment.